Cầu loa Cryo Jumper

Liên hệ
Cầu loa Cryo mạ bạc, tốt nhất để nâng cấp các cầu loa thông thường theo loa

Cryo Jumper Silver:
Employed High Grade Multistrand Silver
Packing: 4 pieces per set
Length: 21 cm per piece (included Banana plug)
Available: Banana Plug or Spade Plug ( đang có 2 đầu càng cua)
Gross Weight: 77G per set

Zalo Sound HD 0332392256 hotline 0332 392 256